Har du behov for tannerstatning? Slik kan du erstatte tapte tenner

Det kan ofte skje forandringer i tannstillingen i kjølvannet av tapte tenner. Da er det viktig å besøke tannlegen for en undersøkelse slik at man kan komme fram til riktig behandlingsbehov.

Et implantat er ofte en titanskrue som ligner på en tannrot. Denne blir festet i kjevebenet, mens en implantatkrone festes oppå. Skruen blir da et anker som erstatter tannroten under tapte tenner. På denne måten kan tannlegen lage en konstruksjon som erstatter tennene.

Konstruksjonen som blir laget skal erstatte både det estetiske og funksjonelle aspektet til de tapte tennene. Her er det imidlertid viktig at implantatet som lages, er av riktig materiale. Materialet som brukes må ha egenskaper som kan starte en biologisk prosess som kalles for osseointegrasjon.

Slik foregår behandlingen av tannimplantater

Vi starter med å ta røntgen for å kartlegge om du har tilstrekkelig med bein. Dette er essensielt da skruen trenger god stabilitet.

Før vi starter tannimplantatbehandlingen ønsker vi å utføre en tannundersøkelse. Dette er for å undersøke at du ikke har tannkjøttbetennelse eller andre sykdommer som kan lede til komplikasjoner for behandlingen.

Videre må du møte opp på en etterkontroll for å få sjekket om tilhelingen går som forventet. Her blir du møtt av en oralkirurg. I løpet av 6-8 uker skal implantatet ha vokst seg sammen med benet. Da må du besøke tannlegen igjen slik at tannlegen kan gjøre et avtrykk av kjeven din. Avtrykket tas slik at tannkronen som skal lages, blir perfekt tilpasset.

I overkant av en uke senere skal tannkronen være ferdig. Dermed kan du komme tilbake slik at tannlegen kan sette kronen på plass. Her er tannlegen veldig nøye med å sette kronen riktig, og det er svært viktig at belastningen ikke blir for stor.

I etterkant av behandlingen vil du få god oppfølging av tannlegen. Dette er en sikkerhet dersom det skulle oppstå en betennelse rundt implantatet. Da må tannlegen behandle dette raskt.

Mange som mangler én eller flere tenner sliter med dårlig selvbilde og selvtillit. Ved å erstatte en tapt tann med et implantat kan du forbedre både livskvaliteten og helsen din.

Hos oss i Olivera Tannlegene har vi både tannleger og spesialister med bred erfaring med tannimplantater. Ved å bruke implantater kan vi erstatte både en enkelt tann og et helt tannsett. Underveis i prosessen vil du også få en midlertidig protese slik at du ikke skal måtte gå uten tenner.

Derfor kan det være lurt å gå for tannimplantater

Det finnes flere gode argumenter for å velge tannimplantater som erstatning for manglende tenner.

Blant annet vil implantatene gjenopprette både estetikk og tyggefunksjonen, samtidig som det føles ut som ens egne tenner. Et tannimplantat er også med på å gjøre at kjevebenet ikke resorberer av bentapet som oppstår ved tapte tenner.

Når man får satt inn et tannimplantat vil dette spille en viktig rolle for å bevare helsen til ben og tannkjøtt som ligger i nærheten. I tillegg holder det andre nærliggende tenner stabile.

Har alle mulighet til å få tannimplantater?

Tannimplantater passer ikke for alle. Dersom en pasient har manglet tenner over flere år, vil benmengden være for liten både i høyde og i tykkelse til at implantatet kan settes inn.

I disse tilfellene vil den beste løsningen være å bygge opp benet med et kunstig ben eller et eget ben som er hentet fra et annet område i munnhulen. Likevel er det noen som har et altfor stort bentap eller en veldig dårlig benkvalitet. Da vil dessverre ikke denne løsningen la seg gjøre.

Noen personer kan ha dårligere benkvalitet og tilhelingsevne på grunn av sykdommer eller andre medisinske årsaker. Dette kan påvirke osseointegrasjonen i negativ forstand. Her er heller ikke implantater å anbefale.

Munnhulen må være helt frisk, og eventuelle sykdommer i tannkjøtt må være under kontroll før vi kan begynne med en implantatbehandling. Dette vil evalueres og eventuelt behandles før vi kan begynne med behandlingen.

Tannimplantater kan være en livsviktig investering

En implantatbehandling er veldig teknikksensitiv, og en rekke aspekter må derfor vurderes. Riktige og egnede materialer er utrolig viktig i en slik behandling. Derfor er det helt essensielt å besøke en tannlege med både kunnskap og erfaring om tannimplantater.

I Norge opererer tannleger flest med godt kjente leverandører av implantater. Disse aktørene har en lang forskningshistorikk og svært gode garantier. Derfor kan du som pasient være trygg på behandlingen.

Dersom du har gjennomgått behandlingen og tar godt vare på implantatene dine, kan dette være en livslang investering for deg.

Ønsker du hjelp, eller mer informasjon om behandling?

Ta kontakt for bestilling av konsultasjon hos oss på Olivera Tannlegene Lillehammer.